Anasayfa » Yazılarım » Sağlık Güncesi » Emzirmenin Anneye Faydaları Tahmin Ettiğinizden Fazla Olabilir

EMZİRMENİN
ANNEYE FAYDALARI
TAHMİN ETTİĞİNİZDEN FAZLA OLABİLİR

Emzirme - anne sütü ve emzirme - Meme emme - Anne sütünün faydaları - anne sütünün önemi - Emzirmenin anneye faydaları Emziren (emziren annelerde - Anne sütü içeriği - Anne sütünden - oksitosin - aşk hormonu

Emzirmenin anneye faydaları muhtemelen sizin tahmin ettiğinizden bile fazladır…

En basit ifadeyle,

Emzirme hem kutsal bir seremoni hem de kısa hem de uzun vadede inanılmaz katkıları olan bir sağlık yatırımı demek hiç de hatalı olmaz.

Öyle böyle bir yatırım da değil hani; getirisi verdiğinizin misliyle olanlardan!!!Emzirmenin Anneye Faydaları Saymakla Bitmez

Emzirme doğum sonrasında rahmin toparlanmasını ve eski haline dönmesini hızlandırıyor;

Buna mukabil de doğum sonrası kanama riski azalmaktadır.

Ek olarak birçok çalışma,

Emziren kadınların doğum sonrası kiloları emzirmeyenlere kıyasla daha kolay verebildiklerini gösteriyor.

Öte yandan anne ve bebek sağlığı açısından, iki gebelik arasında en az 2 yıl olması gerekir.

Bu açıdan da emzirme, doğal bir gebelikten korunma yöntemidir.

Emzirmenin Anneye Faydaları: Kemik Sağlığı

Emzirmenin Anneye Faydaları Saymakla Bitmez

Özellikle menopoz sonrası dönemde neredeyse her kadın osteoporoz, yani kemik erimesi riski ile karşı karşıya kalıyor.

Uzun dönemli klinik çalışmalar,

Emziren kadınlarda osteoporoz ve osteoporoza bağlı kalça kırığı riskinin ciddi derecede azaldığını gösteriyor.

İzlemlerde 3-6-9-12 ve 24 ay gibi farklı sürelerde emzirmenin, kadın kemik sağlığı üzerine etkisine bakmışlar.

Ve…

Emzirme süresi uzadıkça, koruyuculuk da buna paralel olarak artıyor.

Yine aynı çalışma verisine göre,

İki yıldan uzun süreli emzirmek ise daha fazla ek bir katkı sağlamamış. 

Emzirmenin Anneye Faydaları: Ruh Sağlığı

Bu esnada…

Genel olarak doğum sonrası süreç, annenin psikiyatrik hastalıklara yakalanma riskinin en fazla olduğu dönemdir.

Örneğin birçok çalışmada doğumu takiben görülen postpartum depresyon sıklığı ortalama %13 olarak saptanırken,

Buna karşılık emziren kadınların izleminde, doğum sonrası depresyon oranları anlamlı derecede daha düşük çıkıyor.

Emzirmenin Anneye Faydaları: Kalp-Damar Sağlığı

Tüm bunlara ek olarak, çok önemli kardiyovasküler faydalar da emzirme süresi ile paralel olarak artıyor.

Örneğin emziren anneler ile bebeklerini hazır mama ile besleyen anneleri karşılaştırınca,

Emziren annelerin kan basıncı ve nabızlarının anlamlı derecede düşük olduğu saptanmıştır.

Ayrıca emzirme döneminde

 • Total kolesterol
 • LDL kolesterol ve
 • Trigliserit düzeyleri azalırken;
 • Faydalı HDL düzeyi yüksek kalır.

Özetle emzirme, kan lipit düzeyini düşürerek anneyi kardiyovasküler hastalıkları riskine karşı da koruyor…

Emzirmenin Anneye Faydaları: Diyabet Riskinde Azalma

Emzirmenin Anneye Faydaları Saymakla Bitmez

Çağımızın en yaygın görülen kronik hastalıklarından bir tanesi de sıklığı giderek artmakta olan şeker hastalığı, yani diabetes mellitus…

Emzirmenin Tip 2 Diyabet riskini azalttığı yönünde güçlü kanıtlar da mevcut.

Örneğin hiç emzirmemiş kadınlar ile 6 ay ve üzeri emziren kadınlar karşılaştırıldığında,

Emzirmemiş kadınlarda Tip 2 Diyabet riskinin daha yüksek olduğu bulunmuştur.

Birçok çalışma sonuçlarının birlikte değerlendirildiği bir başka analizde ise,

Uzun süre emzirmenin Tip 2 Diyabet riskini azalttığı yüksek kanıt seviyesi ile vurgulanıyor.

Ülkemizdeki birçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi verileri baz alınarak yayınlanan bir diğer çalışma ise, 

Altı ayın üzerinde emzirme süresi ile diyabet gelişim riskinde anlamlı bir azalma tespit etti.

Diyabet tedavisinde birçok tedavi ajanı olmakla birlikte,

Eğer gebelik öncesi veya esnasında diyabet tanısı konulduysa gebelik ve emzirme döneminde kan şekerinin yalnızca insülin tedavisi ile kontrol edilmesi gerekmektedir.

Çalışmalar, emziren diyabetik annelerde insülin ihtiyacının da azaldığını gösteriyor.

Emzirmenin Anneye Faydaları: Meme Kanseri Riskinde Azalma

Kadınlarda en sık görülen ilk 10 kanser türü arasında:

 • Meme kanseri (%33.4) birinci sırada,
 • Over kanseri (%6) dördüncü sırada,
 • Uterus kanseri (%5.5) beşinci sırada ve
 • Servis kanseri (%4.8) yedinci sırada yer alıyor.

Emzirmenin menopoz öncesi meme kanseri riskinde bariz bir azalma ile ilişkili olduğunu biliyoruz. 

Emziren kadınlarda, hiç emzirmemeye göre meme kanseri riski en az %28 oranında azalmıştır.

İlginç olarak,

Ailesinde meme kanseri hikayesi olan kadınlarda bu koruyucu etki daha bariz bir şekilde ortaya çıkıyor;

Aile hikayesi pozitif bile olsa, emziren kadınlarda meme kanseri hiç emzirmemiş kadınlara göre %59 daha az ortaya çıkıyor.

Anne, ne kadar uzun süre emzirirse koruma o kadar yüksek oluyor!!!

Meme kanseri riski kadının milliyetine, yaşına, ırkına, menopozda oluşuna veya olmayışına ve çocuk sayısından bağımsız olarak,

Her 12 ayda %4.3 oranında azalıyor.

Gelişmiş toplumlarda birçok sebebe bağlı olarak emzirme süresinin daha kısa olduğunu görüyoruz.

Bir bilimsel modelleme çalışmasında eğer gelişmiş ülkelerde eğer emzirme süresi uzarsa,

Meme kanseri vakalarının yarıdan daha fazla oranda azalacağı (%6.3’den %;2.7 ye ineceği) öngörülmüştür.

Emzirmenin Anneye Faydaları: Yumurtalık Kanseri Riskinde Azalma

Emzirmenin etkisi sadece meme kanseri ile de sınırlı değil;

Emirme süresi ve emzirilen çocuk sayısı ile paralel olarak over (yumurtalık) kanserinden korunma oranları da artıyor.

Over kanseri risk faktörleri:

 • Doğum sayısı
 • İlk adet yaşı
 • Menopoz yaşı
 • Emzirme süresidir

Yaklaşık 500 over kanseri ve aynı sayıda da kontrol grubunun olduğu bir çalışmada, emzirme süresi ve emzirilen çocuk sayısı artıkça over kanserine yakalanma riskinin azaldığı saptanmıştır.

Bir başka çalışmada ise bebeğini hiç emzirmeyen anneler ile emziren annelerin over kanseri riski karşılaştırıldığında,

Emziren annelerin over kanserine yakalanma riski %22 oranında daha düşük çıkmıştır.

Emzirmenin Anneye Faydaları: En Güncel Veriler

Literatürde emzirmenin anneye faydaları ile ilgili on binlerce yayın mevcut; bu konu su götürmez bir gerçek…

En son Ocak 2022 tarihinde yayınlanan bir makaleden satırbaşları alarak konuyu tamamlamak istiyorum;

Bu çalışmada yaklaşık 1.200.000 kadını, ortalama olarak 10 yılın üzerinde bir süreyle takip ediyorlar;

Bu gerçekten çok ciddi bir kişi sayısı ve son derecede uzun bir izlem süresi…

Çalışmada emzirme oranlarının birçok sebebe bağlı olarak giderek düştüğüne atıfta bulunmuşlar.

Özellikle, yüksek gelirli ülkelerde yeni doğanların sadece %20′ sinin 12 aya kadar anne sütü alabildiği ortaya çıkıyor.

Yukarıda yer alan sağlık faydalarına da atıfta bulunup, tüm bunlara ek olarak emziren kadınlarda hiç emzirmemiş kadınlara göre:

 • Kardiyovasküler hastalık riski %11
 • Koroner kalp hastalığı riski %14
 • Ölümcül kardiyovasküler hastalık riski %17 
 • İnme riski %12 daha düşük oluyor…

Ez Cümle…

erkekler de emzirmek isteyecek

Emzirmenin, bebek üzerine faydalarını sanıyorum daha sık konuşuyoruz;

Bu nedenle de zihnimizde en çok bu kısım yer alıyor…

Kuşkusuz bir bebeğin ilk altı ayda alabileceği en muhteşem gıda anne sütü;

Hatta mümkünse sadece ve sadece anne sütü ile beslenmeli.

Annenin de duygusal, psikolojik ve biyolojik açıdan topyekûn faydası için de olabildiğince uzun süre emzirmek gerekiyor.

Özetle bir erkek olarak,

Keşke ben de emzirmenin bunca muhteşem nimetlerinden faydalanabilsem demekten kendimi alamıyorum!!!

Bu yazıyı paylaşabilirisiniz:
PaylaşıYorum'dan Haberiniz Olsun...

Yolculuğumda benimle yarenlik etmek ve yeni paylaşımlarımdan haberdar olmak isterseniz beni takip edebilirsiniz

Diğer 58 bin aboneye katılın

İlgili Yazılar:

PaylaşıYorum'dan Son Yazılar:

Yorumlarınız...

PaylaşıYorum sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya Devam Edin

Scroll to Top
Yeni Paylaşımlardan Haberdar Olun Evet Hayır