yumurtalık kanseri (over kanseri)

Yumurtalık Kanseri Riskinin Arttığı Meslekler

Bugünkü konu, ülkemizde her gün ortalama 11-12 kadının tanısını aldığı yumurtalık kanseri, bir diğer ifade ile over kanseri…

Yumurtalık kanseri hemen hemen neredeyse ileri yaş hastalığı olup hastaların çok önemli bir kısmının menopoz sonrası dönemindedir. 

Yumurtalık kanseri sıklığı 60-64 yaş aralığında artıyor; aynı zamanda hastaların kabaca üçte biri de 65 yaş ve üzerindedir.

Lakin bugün konuyu biraz daha farklı bir açıdan ele alacağım.

Esas itibarıyla bu yazının ana konusu,

Yüksek oranda yumurtalık kanseri görülme oranı ile bazı meslek grupları arasındaki ilginç ilişki olacak…